Online aukciós szabályzat

ARTISTAILLE X ARTYPICAL ONLINE JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ
• Az ezen a felületen elérhető online aukciót a AgraVia Kft.  (3907 Tállya, Váci Mihály utca 7) szervezi, az ARTYPICAL Művészeti Tábor létrehozásának és életre hívásának keretében a Lime Creative Kft. (1112. Budapes,t Budaörsi út 163B) felületének és a rendelkezésre álló technológiájának felhasználásával. Az Artypical.hu weboldal a Lime Creative Kft tulajdonát képezi.
• A jelen felületen bonyolított aukció jótékonysági célt szolgál, az aukciós vevő a jelen felületen megvásárolt tételek (műalkotások) leütési árával (vételárával) az Artypical művészeti tábor létrejöttét támogatja.
• Az aukción való részvételhez, illetve a licitáláshoz a weboldalon regisztráció szükséges email cím és név megadásával. A regisztrált adatokat csak az aukción történő részvételhez használjuk fel, az aukció lebonyolítása után törlésre kerülnek és az aukció alatt nem nyilvánosak.
• Az aukción bárki jogosult részt venni (továbbiakban: „Résztvevő”). Az aukción a Résztvevők az egyes tételeknél bejelentkezéssel (név és e-mail cím megadása) és a licitálással, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az adatvédelmi szabályzatot megismerték, valamint a jelen aukciós szabályzatot magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
• A licit egy Résztvevő által az aukció során egy adott tételre elküldött ajánlat. Licitálni az aukció időtartama alatt és az esetleges hosszabbítások ideje alatt van lehetőség.
Az aukció időtartama: 2023. október 19., 10 óra, 00 perc– 2023 október 26., 22 óra 00 percig tart. A Szervező fenntartja a jogot az aukció időtartamának meghosszabbítására.
• Az aukció lezárásáról, illetve esetleges meghosszabbításáról  a Szervező a weboldalon nyújt tájékoztatást.
• A licitálás nem anonim módon zajlik, a licitálók az aktuális legmagasabb licitet tevő, megadott felhasználónevét kitakarva látják. Csak a licit összeg publikus. A megadott e-mail cím kizárólag a szervezők számára látható.
• A felhasználónévnek nem szükséges valós, személyazonosságot igazoló névnek lennie; a felhasználónév szabadon választható, az érvényes licithez azonban valós, létező e-mail címre van szükség.
• A megtett licitértékek kötelező érvényűek a Résztvevők számára, azok visszavonására a licit megtétele után nincs mód. Amennyiben Szervező másképp nem rendelkezik, az ajánlati kötöttség ideje 15 nap. Amennyiben a Résztvevő ajánlati kötöttségét megszegi, a Szervező jogosult az ebből eredő kárát bíróság előtt érvényesíteni.
• Az egyes tételeknél feltüntetett kikiáltási ár (kezdeti minimum ár) alatt tett licit nem érvényes, a tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg.
• A tétel tulajdonjogát leütéssel az a Résztvevő szerzi meg, aki a legnagyobb licitet teszi, kivéve, ha a jelzett VÉDETT tárgy esetében az 2001. évi LXIV. tv–ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.
• Licitlépcsők, ajánlatok közötti lépésközök:
5 eFt és 100 eFt között 5 eFt
100 eFt és 200 eFt között 10 eFt
200 eFt és 500 eFt között 20 eFt
500 eFt és 1 000 eFt között 50 eFt
1 000 eFt felett 100 eFt
• Szervezőnek lehetősége van az aukció közben licitet törölni amennyiben egy Résztvevő jelen szabályzatot figyelmen kívül hagyva a versenyt piaczavaró licitálásával nagymértékben ellehetetleníti, vagy a többi Résztvevő számára üzletileg szélsőségesen félrevezetővé teszi (pl. értékek elütése, paraméterek felcserélése esetén).
• A törlésről az aukciós rendszer rövid automatikus üzenetben értesítési Résztvevőket a felhasználói felületen.
• Törlés után az aukció a törölt licitértéktől eltekintve változatlan paraméterekkel és feltételekkel folytatódik.
•  A leütési ár megfizetése átutalással történik. Az árverés lezárultakor, a legmagasabb licitet tevő Résztvevővel Szervező  képviselője a Résztvevő által megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot, és rendelkezésére bocsátja írásban az utaláshoz szükséges pontos adatokat.
• A tétel tulajdonjogát az árverési vevő közvetlenül a tételt árverezésre felkínáló árvereztetőtől szerzi meg. A Szervező az árvereztetőt nem képviseli, a tételre vonatkozó adásvételi szerződés a tételt felkínáló árvereztető és a Résztvevő között kerül megkötésre.
• A vevő akkor szerzi meg az árverési tétel tulajdonjogát, ha a vételárat maradéktalanul kifizette, és a tételt átvette (legkésőbb az árverezéstől számított 14 napon belül). Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, és nem fizeti meg a vételárat, úgy az Alapítvány fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a tételt újra árverésre bocsássa.
• A megvásárolt tétel szállítási költségei Budapesten kívül a vevőt terhelik. A tételek Budapesten, egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen is átvehetőek.
• A tételek minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak. A leütés után kifogásnak, vagy felszólalásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban az árverés napjától számított 6 hónapon belül Szervezőnél felszólalással élhet. Szervező a felszólalást továbbítja a tételt szolgáltató galériának, mely dönt a felszólalás jogosságáról.
• Amennyiben a Résztvevő online nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Szervező- a megbízásnak megfelelően – teszi meg a vételi ajánlatokat. A vételi megbízást az aukció lezárását megelőzően legkésőbb 24 órával kell Szervező részére eljuttatni.
• Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásba veszik, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő.
• A kulturális javak külföldre viteléről az 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból.
• Az Internet hálózat-, és a végfelhasználók helyi infrastruktúrájának működési zavaraiból fakadó fennakadásokért és esetleges károkért Szervező semmiféle felelősség nem terheli.
crossmenu